Socrative matematiikan opetuksessa ja harjoitustunneilla

//Marika Vuorela

Mikä ihmeen Socrative?

Socrative soveltuu sähköisten koetilanteiden harjoitteluun sekä opettajalle, opetusharjoittelijoille että opiskelijoille. Varsinaisia perinteisiä matematiikan kokeita Socrativella ei onnistu toteuttaa, koska opiskelijoiden ei ole mahdollista kirjoittaa vastauksiinsa matemaattisia lausekkeita.

Socrative soveltuu kuitenkin varsin hyvin pieniin testeihin tai pistokokeisiin. Socrativen avulla voi toteuttaa helposti myös kyselyitä opiskelijoiden esitietojen ja toiveiden selvittämiseen tai koota vaikkapa kurssipalautteen.

Socrativella on mahdollista luoda monivalintakokeita, joissa on valmiit vastausvaihto-ehdot tai ”oikein/väärin”-väittämät. Vastauskenttä voi olla myös avoin, ja tällöin opiskelija voi itse kirjoittaa vastauksensa. Opiskelijat voivat vastata kysymyksiin joko omalla nimellään tai nimettömänä nimimerkillä.

Helppokäyttöisyys, nopea palaute ja Socrativen tuottamat selkeät Excel- ja pdf-raportit takaavat sen, että myös opetusharjoittelijat ovat ottaneet Socrativen mielellään työvälineekseen.

Socrativeen pääset käsiksi osoitteessa http://www.socrative.com.

Omia kokemuksia Socrativesta

Itse olen Socrativella toteuttanut pieniä monivalintatestejä ja kyselyitä. Esimerkiksi lukion lyhyen matematiikan kertauskurssin alussa teetin Socrative-kyselyn, jolla halusin selvittää muun muassa millaisia työtapoja opiskelijat kertauskurssille toivoivat tai missä lyhyen matematiikan aiheissa he erityisesti kaipasivat tehokasta kertausta.

Kuva 1: opiskelijoiden toivomat työtavat kertauskurssille. Ote Socrativen pdf-tulosteesta.

Matematiikan opetusharjoittelijoiden kokemuksia Socrativen käytöstä

Opetusharjoittelijoita on koulussamme kannustettu käyttämään Socrativea harjoitus-tunneillaan. Osalle harjoittelijoista Socrative onkin ollut jo ennestään tuttu. He kertoivat, että yliopiston fysiikan kursseilla professori on hyödyntänyt Socrativea opetuksessaan luennoilla. Kyselin matematiikan opetusharjoittelijoiltamme mielipiteitä ja ajatuksia Socrativen käytöstä, sillä halusin tietää myös muiden kuin omien ohjattavieni kokemuksia.

Harjoittelijat olivat halunneet kokeilla Socrativea opetuksessaan, koska heillä itsellään oli siitä hyviä oppimiskokemuksia. Heidän mielestään Socrativessa on hyvää sen helppous ja vaivattomuus. Lisäksi sillä pystyy osallistamaan kaikkia opiskelijoita. Harjoittelijat kokivat, että Socrativen käyttö oikeasti tukee oppimista.

Harjoittelijat olivat kertomansa mukaan tehneet opettamistaan aiheista Socrativella helppoja ja yksinkertaisia testejä tai pistokokeita. Testeissä oli pääasiassa monivalintoja ja joitain avoimia kohtia, joihin opiskelija sai kirjoittaa vastauksen.

Eräs harjoittelija oli antanut opiskelijoille kotitehtäväksi tutustua seuraavan aiheeseen etukäteen: lue kirjan kappale ja esimerkit aiheesta. Harjoitustunnin alussa opiskelijat vastasivat Socrative-kyselyyn lukemansa kappaleen aiheista ja harjoittelija näki heti, miten opiskelijoiden vastaukset olivat jakautuneet. Näin harjoittelijan oli ollut helppo havaita, mitä asioita opiskelijat olivat lukemastaan kappaleesta sisäistäneet hyvin ja mitä oppitunnilla oli syytä käydä yhdessä läpi tarkemmin.

Yksi mahdollisuus on ollut heti oppitunnin lopulla teettää kysely harjoitustunnin aiheeseen liittyen. Näin harjoittelija on saanut heti käsitystä siitä, miten hyvin hänen tunnillaan opittiin.

Eräälle lukion ryhmälle harjoittelija oli teettänyt kyselyn, jossa opiskelijat saivat ehdottaa kertaustunnilla käsiteltäviä asioita ja kertoa, mikä oli ollut kurssilla vaikeinta. Harjoittelija koki, että kyselyssä kaikki oppilaat pystyivät reilusti vastaamaan, mikä oli kurssilla ollut vaikeaa, koska kyselyyn oli vastattu nimettömänä. Kysely oli ollut nopea toteuttaa tunnin lopulla ja tulosten perusteella harjoittelijan oli ollut helppo miettiä, mihin asioihin seuraavalla kertaustunnilla erityisesti täytyy keskittyä.

Vaikka Socrativen käytössä harjoittelijoiden olikin aluksi pitänyt opetella, mistä saa tehtyä mitäkin, oli Socrativen käyttö ollut lopulta nopeaa oppia. Heidän mielestään oli ollut hyödyllistä kokeilla, millaisia tehtävätyyppejä Socrativella voi ylipäätään tehdä. Socrativen hyvinä puolina harjoittelijat pitivät sen helppokäyttöisyyttä ja sitä, että se saa opiskelijat osallistumaan. Lukiossamme opiskelijoilla on henkilökohtaiset iPadit käytössään, joten siksikin kyselyiden ja testien toteuttaminen oli ollut helppoa. Yläkoulun puolella rasitteena oli koettu se, että lainattavat iPadit oli täytynyt hakea luokkaan ennen tuntia ja palauttaa heti tunnin loputtua. Huonoja puolia harjoittelijoidemme mielestä ovat Socrativen rajalliset käyttömahdollisuudet. Esimerkiksi testiin laitettavien kysymys-tyyppien niukkuus koettiin huonona asiana ja se, että matemaattisen tekstin kirjoittaminen on hankalaa.

Palautetta harjoitustunneista ja kursseista

Socrativen avulla harjoittelijoiden on helppo kerätä palautetta opetuksesta harjoitustunneillaan. Vastaukset harjoittelija saa Socrativesta itselleen valmiiksi koottuina, selkeässä taulukko- tai listamuodossa. Enää ei tarvitse selailla ja järjestellä irrallisia palautepaperilappusia vaan valmiiksi järjestelty aineisto on myös helppo säilyttää tiedostomuodossa.

 

Marika Vuorela 

päätoiminen matematiikan tuntiopettaja, matematiikan opetusharjoittelun ohjaaja, Jyväskylän normaalikoulun yläkoulu ja lukio

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s