Ohjauksen taulut – Kipinä-uraohjauskoulutus

Kati Huttu-Pantsari ja Heli Vatanen
Joensuun normaalikoulun opinto-ohjaajat, KM

Joensuun normaalikoulun opinto-ohjaajat olivat Minna Katteluksen pitämässä uraohjaajakoulutuksessa Joensuussa 6.–7.4.2017. Kerromme tässä blogissa Kipinä-ohjausmallista.

Taiteessa ikuistetaan tauluun tai valokuvaan tärkeä kaunis hetki, ja tämä sama on mahdollista myös ohjauksessa. Tavoitteena on ohjattavan urasuunnittelun käynnistäminen ja hänen elämänkentässään olevien todellisten kiinnostuksen kohteiden, osaamisen ja luonteenvahvuuksien kartoittaminen ohjauskarttaan sekä näiden kautta urakipinän etsiminen ja jatko-opintoihin ohjaaminen. Pyrkimyksenä on myös vahvistaa opiskelijan aktiivista ja osallistuvaa roolia sekä itsehavainnointia.

Ohjauksen visualisointi ja ohjauskartta

Ohjauksessa voidaan visualisoida ja kartoittaa lähes kaikki teemat. Visualisointi ja kartoitus antavat konkreettisen, käsin kosketeltavan lopputuloksen – ohjauskartan. Ohjauksen visualisointi voi olla myös mielikuvien ja mielikuvituksen käyttöä.

Ohjauksen kuluessa syntyvä ohjauskartta selkeyttää: se toimii ajatusten selventäjänä, luo uskoa omiin kiinnostuksen kohteisiin, tavoitteisiin ja unelmiin, toimii tsemppikarttana, auttaa muistamaan ja siihen voi palata. Se toimii myös kotitehtävänä: siihen voidaan merkitä esim. jatkotoimenpiteet ja tiedonhakutehtävät. Kartta voidaan esitellä huoltajalle tai ystäville, ja näin hekin voivat olla mukana nuoren urasuunnittelussa.

Kipinä-uraohjaus on strukturoitu ohjausmalli, jossa on selkeä runko ja oppimistehtävät. Visuaalisen Kipinä-kartan pyrkimyksenä on tehdä ohjausta näkyväksi paperille sekä jäsentää ja viedä ohjausta eteenpäin oppimistehtävien avulla. Ohjauskartan kirjoittaminen tapahtuu ohjaajan ja ohjattavan aktiivisena dialogina ja yhteishavainnointina, mikä tukee ohjattavan itsehavainnointia.

Yksilö- ja vertaisryhmäohjaus Kipinä-uraohjausmallin avulla

Yksilöohjauksessa ohjattava tuottaa vapaasti omaa tarinaansa, ja ohjaaja kirjoittaa ohjauskarttaa Kipinä-uraohjausmallin mukaisesti. Vertaisryhmäohjauksessa ohjattavia on parillinen määrä, esim. kuusi nuorta. Parit ohjaavat toisiaan yksilöohjauksen mallin mukaan. Vertaisohjattavalla ja -ohjaajalla on aktiivinen rooli: osallisuus. Ensin toinen toimii ohjaajana tai toinen ohjattavana, ja sen jälkeen roolit vaihtuvat toisinpäin. Yhden nuoren ohjaukseen kuluu aikaa 30-45 min.

Vertaisohjauksen kulku

Aluksi nuorilta kysytään yksitellen: ”Pystytkö sitoutumaan luottamuksellisuuspelisääntöön? Kumpi toimii ensin vertaisohjaajan roolissa? Saat laittaa parhaan ohjaajuutesi peliin!”
Ohjaajan roolissa oleva piirtää keskelle ympyrän (urakipinän), jonka ympärille kartta tehdään osa-alueittain (yo-aineet ja lukion kurssit, suosikkiaineet, työkokemus, harrastukset, tärkeää tulevassa työssä, vapaa-ajan tekemiset, vahvuudet, kehitettävät puolet ihmisenä, voimasydän sekä kotitehtävät).

Esimerkki 1, yo-aineet:
”Mitä yo-aineita suunnittelet kirjoittavasi eri tutkintokerroilla?” (Ohjaaja kirjoittaa aineet ylös Kipinä-karttaan). ”Yo-juhlissasi esittelet tyytyväisenä sukulaisillesi yo-todistustasi. Mihin yo-arvosanoihin olisit oikeasti tyytyväinen?” (Ohjaaja merkitsee kirjoitettavien aineiden perään tavoitearvosanat pieniin laatikoihin.)

Esimerkki 2, tärkeää tulevassa työssä:
”Kuvaile työmiljöö, jossa viihtyisit. Millaisia työtehtäviä tekisit mieluiten? Missä työtehtävissä vahvuutesi ihmisenä pääsisivät esille? Millaisissa tehtävissä pääset toteuttamaan itseäsi?”

Esimerkki 3, vahvuudet ja hyvät puolet ihmisenä:
”Mitkä ovat sinun hyvät puolesi ja vahvuutesi ihmisenä? Mistä piirteistäsi olet erityisen kiitollinen? Mistä ominaisuuksista et haluaisi koskaan luopua? Millaisista piirteistä ja vahvuuksista olet saanut kiitosta ja kehuja muilta?”

Esimerkki 4, urakipinät:
”Osaatko sanoa, mihin haluaisit lähteä opiskelemaan lukion jälkeen? Mikä oppilaitos ja missä? Mitä aineita haluaisit opiskella? Mikä olisi ensisijainen toiveesi? Mitkä ovat varavaihtoehtojasi?” (Ohjaajalla on lista eri vaihtoehdoista, mikäli nuoren suunnitelma ei ole vielä tiedossa). Voimasydämeen kirjoitetaan kaksi voimaa, jotka kannattelevat nuorta elämässä. Nämä ovat luonteenpiirteitä tai elämänasenteita, jotka kannattelevat vaikeuksienkin keskellä.

Yksilöohjaustaidot siirrettävissä ryhmätilanteisiin

Ryhmäohjauksessa käytetään samoja kommunikaatiotaitoja kuin yksilöohjauksessakin. Ryhmätilanteessa ohjaaja on kuitenkin kommunikaatiossaan aktiivisempi kuin yksilöohjauksessa. Hän on omalla toiminnallaan tärkeä kommunikaatiomalli. Ohjaaja ei ryhmäohjauksessa anna yksilöohjausta, vaan keskittyy ryhmään ja ryhmäprosessiin sekä osallistujiin yksilöinä.

Tämän blogin kirjoittajien mielestä tärkeintä on antaa opiskelijalle aikaa ja läsnäoloa sekä huomioida kaikki nuoren kiinnostuksen kohteet, sillä uranvalinta ei ole erillään nuoren muusta elämästä. Tavoitteenasettelu on tärkeässä roolissa, eikä opiskelijan asettamia tavoitteita kyseenalaisteta. Keskiössä on opiskelija ja hänen kiinnostuksen kohteensa. Opiskelijan vahvuuksia ja intohimoja kartoitetaan monipuolisesti avoimilla kysymyksillä: ”mitä, millaisia, miksi” tai laajemmilla avoimilla kysymyksillä, kuten ”kertoisitko” tai ”kuvailisitko”.

Ohjauskartassa käytetään luovuutta ja värejä havainnollistamaan elämän osa-alueita ja tehdään yhteenvedot kunkin osakokonaisuuden lopuksi. Hiljaisuutta ei pelätä, ohjattavalle annetaan aikaa miettiä vastauksia sekä peilataan realistisesti opiskelijan kommentteja. Aluksi tehdään hyvä pohjustus, kuinka vertaisohjaus tehdään, ennen kuin lähdetään tekemään itse urasuunnitelmaa. Kokonaisuus hahmottuu osatekijöiden summasta, ja opiskelijaa kannustetaan ohjauksen kuluessa. Intuitiivinen tarina lopuksi on mukava, ja se kokoaa yhteen elämän osa-alueet. Opiskelijalta pyydetään lopuksi palaute siitä, miltä tuntui, ja nuorta pyydetään näyttämään Kipinä-kartta myös huoltajalle.

Kipinä-koulutuspäivät olivat erittäin antoisat ja voimaannuttavat. Joensuun normaalikoulussa on Kipinän innoittamana kehitelty vertaisohjausmalli nuorten yo-kirjoitussuunnittelua sekä jatko-opinto-ohjausta varten.

Lisätietoja koulutuksesta sekä Kipinä-kartoista www.minnakattelus.com

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s