Ope flippaa!

Camilla Koskinen
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja
Joensuun normaalikoulu

Viime vuosina flipped classroom – tai tuttavallisemmin flippaaminen – on tehnyt tuloaan suomalaiseen koulujärjestelmään. Flippaamisen perusajatus on varsin innostava: opiskelijat tutustuvat opetettavaan teoriaosuuteen itsenäisesti kotona, jolloin lähiopetuksessa jää enemmän aikaa opettajan ja opiskelijoiden väliselle vuorovaikutukselle ja yhteistoiminnalliselle oppimiselle.

Kollegoideni hyvistä kokemuksista innostuneena halusin itsekinkokeilla tätä työmuotoa. Tänä lukuvuonna opetin kahta rinnakkaista äidinkielen kurssia, joiden aikana opiskelijat tutustuivat suomalaisen kirjallisuuden historiaan. Valmistelin kurssia varten viisi lyhyttä opetusvideota, joiden lopussa on pieni aiheeseen johdatteleva pohjustustehtävä. Tarkoituksena oli, että opiskelijat katsoisivat videon ja tekisivät siihen liittyvä pohjustustehtävän ennen varsinaista oppituntia. Oppitunnin alussa pohjustustehtävä käsiteltäisiin yhdessä keskustellen, jonka jälkeen tunnille varattu aika voitaisiin käyttää hyödyksi mahdollisimman tehokkaasti.

Lue loppuun

Ohjauksen taulut – Kipinä-uraohjauskoulutus

Kati Huttu-Pantsari ja Heli Vatanen
Joensuun normaalikoulun opinto-ohjaajat, KM

Joensuun normaalikoulun opinto-ohjaajat olivat Minna Katteluksen pitämässä uraohjaajakoulutuksessa Joensuussa 6.–7.4.2017. Kerromme tässä blogissa Kipinä-ohjausmallista.

Taiteessa ikuistetaan tauluun tai valokuvaan tärkeä kaunis hetki, ja tämä sama on mahdollista myös ohjauksessa. Tavoitteena on ohjattavan urasuunnittelun käynnistäminen ja hänen elämänkentässään olevien todellisten kiinnostuksen kohteiden, osaamisen ja luonteenvahvuuksien kartoittaminen ohjauskarttaan sekä näiden kautta urakipinän etsiminen ja jatko-opintoihin ohjaaminen. Pyrkimyksenä on myös vahvistaa opiskelijan aktiivista ja osallistuvaa roolia sekä itsehavainnointia.

Lue loppuun

Yes we can! Yrittäjyyttä englanniksi

Hanna Ylönen, historian ja yhteiskuntaopin opettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Opetin Viikin normaalikoulun lukion yritystalouden YH6-kurssin syksyllä 2016. Kurssista muodostui englantia ja yhteiskuntaoppia yhdistelevä kokonaisuus. Opiskelijat ovat perinteisesti osallistuneet tällä kurssilla Yhdysvaltain Suomen suurlähettilään järjestämään kilpailuun Ambassodor’s Entrepreunial Challengeen, ja opiskelijat innostuivat kilpailusta tälläkin kertaa. Kyseessä on yritysideakilpailu, johon opiskelijat laativat pienryhmissä oman liikeidean, jonka he esittelevät joko parin minuutin videossa tai maksimissaan sivu mittaisessa tekstissään englanniksi.

Lue loppuun

Vaihto-oppilas matematiikan kurssilla

Niklas Koppatz / Viikin normaalikoulu

Lukiomme saa kohtalaisen usein nauttia ulkomaalaisen vaihto-oppilaan vierailusta. Periaatteessa vaihto-oppilaalla on kevennetty opinto-ohjelma, sillä suomenkielisen oppimateriaalin opiskelu on ymmärrettävästi aika työlästä. Kuitenkin esimerkiksi matematiikassa minulla on ollut tapana ottaa vaihto-oppilaat mukaan opetukseen samoin tavoittein kuin suomalaisetkin. Tämä tuo mukanaan jonkin verran lisätyötä, mutta samalla myös tarjoaa jotain uutta.

Lue loppuun

Practical course in Gene Technology

Esimerkkikurssi opiskeluympäristöjen laajennetamisesta koulun ulkopuolelle ja yhteistyötahojen tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämisestä.

Kirjoittajat: Eija Kujansuu ja Sirkka Staff, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Viikin normaalikoulussa ja Helsingin normaalilyseossa on biologiasta kiinnostuneille lukion opiskelijoille tarjolla geenitekniikan työkurssi. Tänä vuonna kurssin nimi oli Practical course in Gene Technology.

Lue loppuun

Historian opetuskokeilu uuden teknologian avulla

// Kimmo Kotro, Joensuun normaalikoulun historian lehtori

Neljällä historian opettajaopiskelijalla oli vielä toukokuun alussa opetuskokeilu toteuttamatta. Yhdessä sovimme, että teemme kaikki opetuskokeilut kerralla. Euroopan kulttuurihistoriaa käsittelevän kurssin 24 opiskelijaa jaettiin neljään ryhmään, jolloin kullekin harjoittelijalle tuli yksi vastuualue.

Oppitunti

Oppitunnin aiheena oli kerrata Euroopan kulttuurihistoriaa aina antiikista 1900-luvulle. Neljä eri oppimispistettä oli Joensuun kaupungin keskustassa noin 1,5 kilometrin päässä Norssilta. Opiskelijat kulkivat polkupyörillä pisteiden välillä, ja monet lainasivat pyörän kavereiltaan, sillä osa opiskelijoista tuli kouluun linja-autolla kymmenien kilometrien päästä.

Testasimme mahdollisimman uutta opetusteknologiaa. Lukion opiskelijat käyttivät joko omia älypuhelimiaan tai koulun tabletteja. Polkupyörien tankoon oli koululta saatavissa näppäriä telineitä, joihin mm. iPadit saatiin kunnolla kiinni.

Oppitunti oli koulupäivän viimeinen, mutta 75 minuuttia ei aivan riittänyt koko opetuskokeilun toteuttamiseen. Sovimme jo etukäteen, että ylimenevä aika ”hyvitetään” opiskelijoille, jolloin pystyimme opettamaan ilman kiireen tuntua.

heijoe3Liikkumisen perusrakenne oli neljä ryhmää ja neljä eri reittiä. Aivan ensimmäiseksi opiskelijat latasivat navigointiohjelma HeiJoen laitteisiinsa. Se opastaa karttapohjan, nuolen ja matkamittauksen avulla käyttäjänsä oikeaan pisteeseen. Oikeassa paikassa HeiJoe avaa tehtävänannot ja tarvittavan informaation. Ohjelmaa on käytetty koulumme opetuksessa jo tovin aikaa, joten lukiolaisille asia ei ollut uusi. Opetusharjoittelijat opettelivat HeiJoen toimintaperiaatteet ohjaustunnilla ja myöhemmin keskenään, kun he suunnittelivat kuljettavia reittejä.

Lue loppuun

Arviointi kielten opetuksessa

// Hanna Hotanen, englannin lehtori, Joensuun normaalikoulu

oivalla_ja_onnistu_handout_a6Marraskuun puolivälissä Joensuun normaalikoululla järjestettiin Oivalla ja Onnistu -koulutuspäivät, joihin osallistui noin tuhat opetusalan ammattilaista. Koulutuspäivien aikana osallistujat kuulivat erilaisia luennoitsijoita ja työskentelivät monenlaisissa pajoissa hankkimassa lisäkipinää omaan työhönsä.

Lauantaina kouluttautujilla oli mahdollisuus osallistua myös ainekohtaisiin LOPS-pajoihin, joissa keskusteltiin muun muassa kurssisisällöistä, sähköisen ylioppilaskokeen vaikutuksesta opetukseen ja muista oppiaineeseen liittyvistä avoimista kysymyksistä. Kielten LOPS-pajassa, jonne saimme pajan pitäjäksi englannin lehtori Pirjo Pollarin Jyväskylän norssilta, pohdittiin arviointia.

Lue loppuun