TOMAS-hankkeen kemian ja fysiikan opettajien tapaamisesta Viikissä

Kirjoittaja: Ari Myllyviita, kemian ja matematiikan lehtori, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

TOMAS-hankkeen kemian ja fysiikan opettajien tapaaminen oli loppukeväästä Helsingin yliopiston Viikin normaalikoululla. Osallistujia oli Oulun Normaalikoulusta, Joensuun normaalikoulusta, Jyväskylän normaalikoulusta, Tampereen yliopiston normaalikoulusta, Turun normaalikoulusta, Helsingin normaalilyseosta ja isäntäkoulusta. Lue loppuun

Uutta toimintakulttuuria ja itsearviointia lukion uskonnon etiikan kurssilla

//Tuovi Pääkkönen, Tampereen yliopiston normaalikoulu

Kokeilin lukion uskonnon kurssilla Ihmisen elämä ja etiikka (UE3) tänä keväänä opiskelijoiden osallistamista käyttäen tutkivan ja yksilöllisen oppimisen työtapoja sekä itsearviointia. Suurin osa kurssin tunneista työskenneltiin yksin tai ryhmissä. Opettajan pitämiä kokoavia tunteja oli muutamia. Pyrkimyksenä oli erilaisia näkemyksiä etsien ja arvioiden sekä toisten kanssa keskustellen opiskella opetussuunnitelman mukaiset kurssin keskeiset sisällöt. Lue loppuun

Tiedon jakaminen ja sähköinen arviointi lukion pakollisen fysiikan kurssilla

//Kari Nieminen, matematiikan ja fysiikan lehtori, Tampereen yliopiston normaalikoulu

Syksyllä 2014 koulussamme käynnistyi kokeilu kurssilla fysiikka luonnontieteenä. Kokeilussa ei käytetty painettua oppikirjaa. Tämän asemesta käytössä oli aiemmin pitkässä matematiikassa menestyksellä testattu iTunes U. Kyseinen fysiikan kurssi on ladattavissa Applen laitteilla ja myös PCillä, joihin on asennettu iTunes ( https://itunesu.itunes.apple.com/enroll/KXM-BWK-4WB ).

Lue loppuun