Ope flippaa!

Camilla Koskinen
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja
Joensuun normaalikoulu

Viime vuosina flipped classroom – tai tuttavallisemmin flippaaminen – on tehnyt tuloaan suomalaiseen koulujärjestelmään. Flippaamisen perusajatus on varsin innostava: opiskelijat tutustuvat opetettavaan teoriaosuuteen itsenäisesti kotona, jolloin lähiopetuksessa jää enemmän aikaa opettajan ja opiskelijoiden väliselle vuorovaikutukselle ja yhteistoiminnalliselle oppimiselle.

Kollegoideni hyvistä kokemuksista innostuneena halusin itsekinkokeilla tätä työmuotoa. Tänä lukuvuonna opetin kahta rinnakkaista äidinkielen kurssia, joiden aikana opiskelijat tutustuivat suomalaisen kirjallisuuden historiaan. Valmistelin kurssia varten viisi lyhyttä opetusvideota, joiden lopussa on pieni aiheeseen johdatteleva pohjustustehtävä. Tarkoituksena oli, että opiskelijat katsoisivat videon ja tekisivät siihen liittyvä pohjustustehtävän ennen varsinaista oppituntia. Oppitunnin alussa pohjustustehtävä käsiteltäisiin yhdessä keskustellen, jonka jälkeen tunnille varattu aika voitaisiin käyttää hyödyksi mahdollisimman tehokkaasti.

Lue loppuun

Arvioinnin olohuone -koulutuspäivä äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille

Keskiviikkona 2. marraskuuta Jyväskylässä järjestettiin lukioiden äidinkielen ja kirjallisuuden opettajille Arvioinnin olohuone -koulutuspäivä. Päivän ohjelmaan osallistuivat myös Jyväskylän yliopiston äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaopiskelijat. Koulutuksessa rakennettiin yhdessä kuvaa arvioinnista opetussuunnitelmien uudistuessa ja syvennyttiin arvioinnin ajankohtaisiin kysymyksiin. Aamupäivän asiantuntijapuheenvuorojen jälkeen teemojen käsittelyä jatkettiin pajoissa.

arvioinnin-olohuone1 Lue loppuun

Räppäreitä romantiikan ja realismin ajalta – äidinkielen ja tietotekniikan integraatioprojekti

// Emma Halonen (äidinkieli ja kirjallisuus) & Joonas Kaski (tietotekniikka), opettajaharjoittelijat, Jyväskylän normaalikoulu

Uuden opetussuunnitelman myötä tietotekniikkaa tullaan jatkossa opettamaan suurelta osin integroituna muihin oppiaineisiin. Tietotekniikan opetustavoitteet tulee siis pyrkiä täyttämään muun opetuksen ohessa. Toimiakseen suunnitellulla tavalla tämä muutos vaatii rohkeutta, tukea, sopeutumista ja muutoksia opetukseen, sekä monen opintokokonaisuuden uudelleensuunnittelua. Integroidun opetuksen ei kuitenkaan tarvitse olla päälleliimattua ja keinotekoista. Ennakkoluulottomasti kokeilemalla tietotekniikan opetussisältöjä voi saada istumaan luontevasti vaikkapa osaksi äidinkielen kirjallisuushistorian kurssia. Opiskelijoiden palautteen perusteella integraation myötä aavistuksen lisääntyvää työmäärääkään ei tarvitse pelätä. Panostamalla integraation suunnitteluun se voi jopa toimia motivoivana elementtinä ja tuoda kaivattua vaihtelua työtapoihin. Lue loppuun

Sukukielet TVT:n avulla

// Maiju Hiiri (äidinkieli ja kirjallisuus), Emmi Huttunen (tietotekniikka) ja Emmilotta Kinnunen (äidinkieli ja kirjallisuus), opettajaharjoittelijat, Jyväskylän normaalikoulu

Toteutimme oppiaineintegraatioprojektin, jossa yhdistettiin äidinkielen ja kirjallisuuden sekä tietotekniikan opetusta äidinkielen oppitunneilla. Opetimme yhdeksäsluokkalaisia, ja opetusaiheina olivat suomen kielen suku, erityispiirteet sekä asema kieliyhteisössä. (Vaikka tämä opetuskokonaisuus toteutettiin yläkoulun puolella, löytyy projektista sovellettavaa lukion puolellekin.) Projektin tarkoituksena oli, että oppilaat oppivat nämä aiheet siten, että tieto- ja viestintätekniikka tukevat oppimista mahdollisimman tehokkaasti.

sukukielet

Lue loppuun

Notability-sovellus palautetyökaluna äidinkielessä ja kirjallisuudessa

//Sara, Turun normaalikoulu

Kirjallisten tuotosten sähköinen palautteenanto on ollut minulle ja monille äidinkielen opettajille pala purtavaksi. Kommentoitavia tekstejä on paljon, ja perusteellisen, sisältöä, rakennetta sekä kieltä arvioivan palautteen teko on hidasta työtä. Sähköinen palautteenanto on monien mielestä vielä hitaampaa kuin papereihin kirjoittaminen. Kyse on osin tottumisesta, mutta sähköiseen systeemiin varmasti sujahtaa mieluummin, jos sen kokee näppäräksi.

Notabilityn hyödyt

Screenshot 2016-08-26 13.12.08Viime keväänä kollegan suosituksesta kokeilin iStoressa myytävää Notability-sovellusta esseiden ja tekstitaidon vastausten kommentointiin ja olen ollut tyytyväinen. Työtoveri käyttää sovellusta läppärillä, minä iPadilla. Kollega myös vinkkasi, että sillä on helppo muokata vanhat ja rakkaat monisteet, kun on ensin iOSskannannut ne. Nimensä mukaisesti Notabilityä voi käyttää myös esimerkiksi muistiinpanojen luomiseen. Sovelluksen käytön oppiminen ei ollut vaikeaa kaltaiselleni tavalliselle opettajalle, ja Youtubessa on aiheesta tutoriaaleja.

Lue loppuun

Sujuvaa sähköistä arviointia

Monipuolinen arviointi, jota uusi lukion opetussuunnitelma painottaa, sidottiin olennaisesti opiskeluun Turun normaalikoulun lukiossa äidinkielen ja kirjallisuuden 1. kurssilla syksyllä 2015. Tuoreet lukion opiskelijat tutkivat opetusharjoittelijan johdolla tekstilajeja ja kirjoittivat pareittain verkkoon elämänsä ensimmäiset tekstitaidon vastaustekstit tehtävänään etsiä sadun tuntomerkkejä Punahilkka-sadusta.

Lue loppuun