Vaihto-oppilas matematiikan kurssilla

Niklas Koppatz / Viikin normaalikoulu

Lukiomme saa kohtalaisen usein nauttia ulkomaalaisen vaihto-oppilaan vierailusta. Periaatteessa vaihto-oppilaalla on kevennetty opinto-ohjelma, sillä suomenkielisen oppimateriaalin opiskelu on ymmärrettävästi aika työlästä. Kuitenkin esimerkiksi matematiikassa minulla on ollut tapana ottaa vaihto-oppilaat mukaan opetukseen samoin tavoittein kuin suomalaisetkin. Tämä tuo mukanaan jonkin verran lisätyötä, mutta samalla myös tarjoaa jotain uutta.

Lue loppuun

TOMAS-hankkeen kemian ja fysiikan opettajien tapaamisesta Viikissä

Kirjoittaja: Ari Myllyviita, kemian ja matematiikan lehtori, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

TOMAS-hankkeen kemian ja fysiikan opettajien tapaaminen oli loppukeväästä Helsingin yliopiston Viikin normaalikoululla. Osallistujia oli Oulun Normaalikoulusta, Joensuun normaalikoulusta, Jyväskylän normaalikoulusta, Tampereen yliopiston normaalikoulusta, Turun normaalikoulusta, Helsingin normaalilyseosta ja isäntäkoulusta. Lue loppuun

Kielentäminen eriyttämisen ja matematiikan oppimisen tukena

//Tiina Tolmunen, mafyke-aineiden opetusharjoittelija, Turun normaalikoulu

Opiskelijoiden lähtö- ja osaamistasot, oppimisnopeus, -tyylit ja -tavoitteet vaihtelevat ja eriyttämistä tarvitaan. Kielentäminen on mielekäs tapa eriyttää ja jakaa oppilaita eri tuntisuunnitelmien pariin ilman, että kukaan jää ilman apua. Kielentäminen ei ole ainoastaan tapa eriyttää ylöspäin vaan se soveltuu erinomaisesti myös heikoimmille opiskelijoille.

Lue loppuun