Verkkosivut kuriin kokeessa – kokemuksia Nettiniilon nettimoodista

Minulla on kolme lukion lyhyen matematiikan välikoetta takana Nettiniilon nettimoodilla käyttäen Edmodoa ja Tabletkoulua. Jokainen koe toteutettiin verkossa ja opiskelijoiden yhteys nettiin oli rajattu vain muutamalle sallitulle sivulle. Nettiniilolla pystyy rajaamaan opiskelijat yläverkkosivutasolle (esim. yle.fi mutta ei yksityiskohtaisemmin yle.fi/uutiset). Näin koneeltani koko ajan listan Nettiniilossa olevista opiskelijoista ja minulle tuli tieto, jos joku poistui Nettiniilosta. Jos opiskelija yritti mennä väärälle nettisivulle, pomppasi opiskelijan ruutuun kuva:

Nettiniilosta kokemuksia_kuva Lue loppuun

Alkaa aalla, loppuu iillä – Abitti

//Elina Kuula

Olen käyttänyt sähköisistä kokeista aiemmin Socrativea matematiikassa yläkoulussa ja lukiossa. Nyt uskaltauduin, Marja Kemppisen kannustuksella, kokeilemaan Abittia. Osaamiseni järjestelmästä ei ollut häävi, joten lähdin pienestä liikkeelle. Toteutin Vektorit-kurssin (MAA5) testin laskimettoman osuuden kolme tehtävää Abitilla. Tekniseen toteutukseen sain merkittävää apua kollegaltani Mika Antolalta. Ryhmä oli pieni, vain 18 opiskelijaa. Iso osa ryhmäläisistä on oman valvontaryhmäni opiskelijoita, joiden tietotekniset valmiudet tiedän hyviksi.

Lue loppuun

Sähköisen arvioinnin opetuskokeiluja matematiikassa

Helsingin normaalilyseossa tehtiin hiljattain päättyneen 3. jakson aikana parikin erilaista matematiikan opetukseen liittyvää sähköisen arvioinnin kokeilua. Niistä kertovat tarkemmin Salla Rahila ja Jani Kiviharju.

Sähköiset testit lyhyen matematiikan kurssilla MAB2, Geometria

Edellisellä kurssillani MAB1 arvosana määräytyi loppukokeesta sekä kurssin aikana tehdyistä tehtävistä niiden lukumäärän perusteella. Vihot tarkistin vasta kurssin loputtua. Monilla opiskelijoilla työskentely oli jatkuvaa koko kurssin ajan, mutta osa jätti opiskelun viimeiselle viikolle ennen koetta. Tällainen opiskelutapa ei tuota parasta mahdollista oppimistulosta matematiikassa – halusin siis tähän seikkaan parannusta.

Lue loppuun

Miten tukea lukiolaisen opiskelua ja itsearviointia?

Kurssilomake ja itsearviointi

Lukion matematiikan kursseillani on käytössä kurssilomake, jossa kurssitietojen ja mallikokeen lisäksi on arvosanakriteeristö. Kurssin aluksi opiskelijat valitsevat tavoitearvosanan ja tavoitearvosanaa tarkennetaan kurssin edetessä. Arvosanakriteerien viereen opiskelijat merkitsevät viikoittain kyseisen päivämäärän sen hetkisen osaamistasonsa kohdalle – välillä useamminkin. Tukea arvioon opiskelijat saavat testeistä, vertaisarvioinnista, opettajan kanssa käytävistä keskusteluista ja check-listasta (siitä lopussa).

Lue loppuun