Räppäreitä romantiikan ja realismin ajalta – äidinkielen ja tietotekniikan integraatioprojekti

// Emma Halonen (äidinkieli ja kirjallisuus) & Joonas Kaski (tietotekniikka), opettajaharjoittelijat, Jyväskylän normaalikoulu

Uuden opetussuunnitelman myötä tietotekniikkaa tullaan jatkossa opettamaan suurelta osin integroituna muihin oppiaineisiin. Tietotekniikan opetustavoitteet tulee siis pyrkiä täyttämään muun opetuksen ohessa. Toimiakseen suunnitellulla tavalla tämä muutos vaatii rohkeutta, tukea, sopeutumista ja muutoksia opetukseen, sekä monen opintokokonaisuuden uudelleensuunnittelua. Integroidun opetuksen ei kuitenkaan tarvitse olla päälleliimattua ja keinotekoista. Ennakkoluulottomasti kokeilemalla tietotekniikan opetussisältöjä voi saada istumaan luontevasti vaikkapa osaksi äidinkielen kirjallisuushistorian kurssia. Opiskelijoiden palautteen perusteella integraation myötä aavistuksen lisääntyvää työmäärääkään ei tarvitse pelätä. Panostamalla integraation suunnitteluun se voi jopa toimia motivoivana elementtinä ja tuoda kaivattua vaihtelua työtapoihin. Lue loppuun

Sukukielet TVT:n avulla

// Maiju Hiiri (äidinkieli ja kirjallisuus), Emmi Huttunen (tietotekniikka) ja Emmilotta Kinnunen (äidinkieli ja kirjallisuus), opettajaharjoittelijat, Jyväskylän normaalikoulu

Toteutimme oppiaineintegraatioprojektin, jossa yhdistettiin äidinkielen ja kirjallisuuden sekä tietotekniikan opetusta äidinkielen oppitunneilla. Opetimme yhdeksäsluokkalaisia, ja opetusaiheina olivat suomen kielen suku, erityispiirteet sekä asema kieliyhteisössä. (Vaikka tämä opetuskokonaisuus toteutettiin yläkoulun puolella, löytyy projektista sovellettavaa lukion puolellekin.) Projektin tarkoituksena oli, että oppilaat oppivat nämä aiheet siten, että tieto- ja viestintätekniikka tukevat oppimista mahdollisimman tehokkaasti.

sukukielet

Lue loppuun

Riitta Rajala on TOMAS-verkoston uusi hankekoordinaattori

Omaa väkeä Chicago 2016

Riitta ja Turun Norssin tiedekoululaisia Chicagossa 2016


Riitta on toiminut LUMA-aineiden opettajana ja opettajankouluttajana Turun normaalikoulussa jo 20 vuotta. Näiden vuosien varrelle on mahtunut toimintaa LUMA-koordinaattorina, jatko-opintoja ja edustamista kansainvälisissä fysiikan tiedefoorumeissa sekä kokemuksia kansainvälisten tiedekoulujen järjestämisestä. Pääasiallinen toimenkuva tällä hetkellä on lukion fysiikan opettajan ja ohjaajan tehtävä sekä kansallisen lukion puolella että kansainvälisen IB-lukion puolella.

Silloin kun koulutyö sallii, hän istuu mielellään myös oman moottoripyörän selkään tai viettää aikaa puutarhatöitä tehden. Lavalaatikoissa kasvaa yksinkertaisia herkkuja keittiöön.

Riitta Rajalan tavoittaa sähköpostilla osoitteesta etunimi.sukunimi@utu.fi, hänet tavoittaa myös osoitteissa http://www.facebook.com ja http://www.linkedin.com.

Flipped classroom lukion kemian opetuksessa – opiskelijoiden kokemuksia

Kirjoittaja: Katja Lassila, Oulun normaalikoulu

Olen kiinnostunut käänteisestä opetuksesta ja opiskelijoiden itsesäätelyn vahvistamisesta. Käänteisen opetuksen toteuttamiseen on tarjolla valmiita opetusvideoita, joita hyödynnän edelleen, mutta lisäksi olen tehnyt omia opetusvideoita iPadilla Explain Everything -appilla. Opettelun alla on myös TouchCast –appi, jolla voi tehdä interaktiivisia opetusvideoita. Videon ja internetin sisällön yhdistäminen kuulostaa toimivalta tavalta jakaa lisätietoa opiskelijoille. Tässä artikkelissa keskityn kuitenkin siihen, miten lukion ensimmäisen luokan opiskelijat kokivat käänteisen opetuksen. Lue loppuun

Uutta toimintakulttuuria ja itsearviointia lukion uskonnon etiikan kurssilla

//Tuovi Pääkkönen, Tampereen yliopiston normaalikoulu

Kokeilin lukion uskonnon kurssilla Ihmisen elämä ja etiikka (UE3) tänä keväänä opiskelijoiden osallistamista käyttäen tutkivan ja yksilöllisen oppimisen työtapoja sekä itsearviointia. Suurin osa kurssin tunneista työskenneltiin yksin tai ryhmissä. Opettajan pitämiä kokoavia tunteja oli muutamia. Pyrkimyksenä oli erilaisia näkemyksiä etsien ja arvioiden sekä toisten kanssa keskustellen opiskella opetussuunnitelman mukaiset kurssin keskeiset sisällöt. Lue loppuun