Kohderyhmä

Hanke kattaa koko Suomen eNorssin lukioverkoston ja yliopistojen opettajankoulutuslaitosten kautta. eNorssi on 11 harjoittelukoulun muodostama yhteistyöverkosto, joka on omalta osaltaan vastuussa uusien opettajien koulutuksesta. Kahdeksassa harjoittelukoulussa on lukio.

Harjoittelukoulut haluavat olla proaktiivisia toimijoita ja varmistaa suomalainen laadukas opettajankoulutus sekä ajantasainen korkeatasoinen perusopetus ja lukiokoulutus Suomessa. Harjoittelukouluissa työskentelee n. 800 opettajaa ja siellä harjoittelee vuosittain n. 1300 aineenopettajaopiskelijaa.

Harjoittelukoulujen lukiot

Hankkeen pääasiallinen kohderyhmä ovat harjoittelukoulujen lukioiden opiskelijat ja opettajat. Normaalikoulujen lukioissa opiskelee yli 2000 lukiolaista.

Opettajaksi opiskelevat

Harjoittelukoulussa opettajaksi opiskelevat tutustuvat koulun toimintakulttuuriin, sen työskentelytapoihin ja arviointiin. Opettajien peruskoulutuksessa omaksutut asenteet ja taidot kantavat pitkälle tulevaisuuteen.