Ope flippaa!

Camilla Koskinen
Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja
Joensuun normaalikoulu

Viime vuosina flipped classroom – tai tuttavallisemmin flippaaminen – on tehnyt tuloaan suomalaiseen koulujärjestelmään. Flippaamisen perusajatus on varsin innostava: opiskelijat tutustuvat opetettavaan teoriaosuuteen itsenäisesti kotona, jolloin lähiopetuksessa jää enemmän aikaa opettajan ja opiskelijoiden väliselle vuorovaikutukselle ja yhteistoiminnalliselle oppimiselle.

Kollegoideni hyvistä kokemuksista innostuneena halusin itsekinkokeilla tätä työmuotoa. Tänä lukuvuonna opetin kahta rinnakkaista äidinkielen kurssia, joiden aikana opiskelijat tutustuivat suomalaisen kirjallisuuden historiaan. Valmistelin kurssia varten viisi lyhyttä opetusvideota, joiden lopussa on pieni aiheeseen johdatteleva pohjustustehtävä. Tarkoituksena oli, että opiskelijat katsoisivat videon ja tekisivät siihen liittyvä pohjustustehtävän ennen varsinaista oppituntia. Oppitunnin alussa pohjustustehtävä käsiteltäisiin yhdessä keskustellen, jonka jälkeen tunnille varattu aika voitaisiin käyttää hyödyksi mahdollisimman tehokkaasti.

Lue loppuun

Flipped classroom lukion kemian opetuksessa – opiskelijoiden kokemuksia

Kirjoittaja: Katja Lassila, Oulun normaalikoulu

Olen kiinnostunut käänteisestä opetuksesta ja opiskelijoiden itsesäätelyn vahvistamisesta. Käänteisen opetuksen toteuttamiseen on tarjolla valmiita opetusvideoita, joita hyödynnän edelleen, mutta lisäksi olen tehnyt omia opetusvideoita iPadilla Explain Everything -appilla. Opettelun alla on myös TouchCast –appi, jolla voi tehdä interaktiivisia opetusvideoita. Videon ja internetin sisällön yhdistäminen kuulostaa toimivalta tavalta jakaa lisätietoa opiskelijoille. Tässä artikkelissa keskityn kuitenkin siihen, miten lukion ensimmäisen luokan opiskelijat kokivat käänteisen opetuksen. Lue loppuun