INKA-arviointijärjestelmä lukiokoulutuksen kehittämistyön apuvälineenä

Jyväskylän normaalikoulun lukiossa on ollut kaksi vuotta käytössä INKA-arviointijärjestelmä. Lukio-opintojen alussa syksyllä ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat ovat vastanneet opintojen aloituskyselyyn, jossa on kartoitettu muun muassa opiskelun aloittamisen sujuvuutta, oppimisympäristöjä, opiskeluilmapiiriä ja lukion ja kodin yhteistyötä. Tämän aloituskyselyn jälkeen lukiolaiset vastaavat opintojen aikana lukuvuosittaiseen koulun toimintaa ja viihtyvyyttä mittaavaan kyselyyn.

Lue loppuun