Ruotsin verbejä Quizletilla

Kirjoittajat: Josefiina Suni ja Annastina Sundberg, ruotsin opetusharjoittelijat, Oulun normaalikoulu

Lukion RuB4 – kurssilla hyödynsimme Quizlet -sovellusta viikoittaisten verbikokeiden järjestämisessä. Kurssin sisältöön kuului keskeisenä osana vahvojen ja epäsäännöllisten verbien opettelu. Pyysimme kurssin aluksi opiskelijoilta mielipidettä siitä, järjestetäänkö verbikokeet pienissä osissa kurssin aikana vai kuulustellaanko kaikki kerralla loppukokeessa. Opiskelijat halusivat mielellään jakaa lukemista pienempiin palasiin, jolloin meille tarjoutui tilaisuus kokeilla vaihtelevia koetyyppejä. Alusta asti oli selvää, että verbikokeet toimivat formatiivisena arviointina ja antavat opiskelijoille reaaliaikaista tietoa omasta edistymisestä.

Lue loppuun

Kielten arvioinnista lukiossa

//Annu Ojala, englannin opettaja, Viikin normaalikoulu

Uudet lukion opetussuunnitelmat ovat herättäneet keskustelua arvioinnista. Keskustelujen pohjustuksena Jyväskylän norssin englannin lehtori Pirjo Pollari kävi syksyllä 2016 puhumassa arvioinnista Viikin norssin opettajille. Tämä teksti perustuu kollegoideni Merja Auvisen (englanti) ja Pauli Kajanderin (ruotsi) kanssa käymiini keskusteluihin. Uusi LOPS on vasta työn alla ja keskustelumme alkuvaiheessa. Mielessä on erilaisia kysymyksiä.

Lue loppuun

Sähköä kuvataiteen arviointiin!

Kiinnostavia mediavaikuttajia_ku3

Kurssin ensimmäisenä tehtävänä oli tehdä kuva itseä kiinnostavasta mediavaikuttajasta kollaasi- ja sekatekniikalla.

TOMAS-hankkeen myötä innostuin tutkimaan ja kokeilemaan sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia myös kuvataiteen kurssilla. Kuvataiteen arviointi on luonteeltaan pitkäkestoista ja vuorovaikutteista. Tarkoituksena on antaa tietoa opiskelijan edistymisestä ja samalla kannustaa häntä ilmaisemaan itseään rohkeasti luottaen omiin kuvallisiin oivalluksiinsa. Myös itsearviointitaitojen kehittyminen on keskeisessä roolissa. Lue loppuun

INKA-arviointijärjestelmä lukiokoulutuksen kehittämistyön apuvälineenä

Jyväskylän normaalikoulun lukiossa on ollut kaksi vuotta käytössä INKA-arviointijärjestelmä. Lukio-opintojen alussa syksyllä ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat ovat vastanneet opintojen aloituskyselyyn, jossa on kartoitettu muun muassa opiskelun aloittamisen sujuvuutta, oppimisympäristöjä, opiskeluilmapiiriä ja lukion ja kodin yhteistyötä. Tämän aloituskyselyn jälkeen lukiolaiset vastaavat opintojen aikana lukuvuosittaiseen koulun toimintaa ja viihtyvyyttä mittaavaan kyselyyn.

Lue loppuun

Miten tukea lukiolaisen opiskelua ja itsearviointia?

Kurssilomake ja itsearviointi

Lukion matematiikan kursseillani on käytössä kurssilomake, jossa kurssitietojen ja mallikokeen lisäksi on arvosanakriteeristö. Kurssin aluksi opiskelijat valitsevat tavoitearvosanan ja tavoitearvosanaa tarkennetaan kurssin edetessä. Arvosanakriteerien viereen opiskelijat merkitsevät viikoittain kyseisen päivämäärän sen hetkisen osaamistasonsa kohdalle – välillä useamminkin. Tukea arvioon opiskelijat saavat testeistä, vertaisarvioinnista, opettajan kanssa käytävistä keskusteluista ja check-listasta (siitä lopussa).

Lue loppuun

Sujuvaa sähköistä arviointia

Monipuolinen arviointi, jota uusi lukion opetussuunnitelma painottaa, sidottiin olennaisesti opiskeluun Turun normaalikoulun lukiossa äidinkielen ja kirjallisuuden 1. kurssilla syksyllä 2015. Tuoreet lukion opiskelijat tutkivat opetusharjoittelijan johdolla tekstilajeja ja kirjoittivat pareittain verkkoon elämänsä ensimmäiset tekstitaidon vastaustekstit tehtävänään etsiä sadun tuntomerkkejä Punahilkka-sadusta.

Lue loppuun