Kielentäminen eriyttämisen ja matematiikan oppimisen tukena

//Tiina Tolmunen, mafyke-aineiden opetusharjoittelija, Turun normaalikoulu

Opiskelijoiden lähtö- ja osaamistasot, oppimisnopeus, -tyylit ja -tavoitteet vaihtelevat ja eriyttämistä tarvitaan. Kielentäminen on mielekäs tapa eriyttää ja jakaa oppilaita eri tuntisuunnitelmien pariin ilman, että kukaan jää ilman apua. Kielentäminen ei ole ainoastaan tapa eriyttää ylöspäin vaan se soveltuu erinomaisesti myös heikoimmille opiskelijoille.

Lue loppuun

Miten tukea lukiolaisen opiskelua ja itsearviointia?

Kurssilomake ja itsearviointi

Lukion matematiikan kursseillani on käytössä kurssilomake, jossa kurssitietojen ja mallikokeen lisäksi on arvosanakriteeristö. Kurssin aluksi opiskelijat valitsevat tavoitearvosanan ja tavoitearvosanaa tarkennetaan kurssin edetessä. Arvosanakriteerien viereen opiskelijat merkitsevät viikoittain kyseisen päivämäärän sen hetkisen osaamistasonsa kohdalle – välillä useamminkin. Tukea arvioon opiskelijat saavat testeistä, vertaisarvioinnista, opettajan kanssa käytävistä keskusteluista ja check-listasta (siitä lopussa).

Lue loppuun