Tiedon jakaminen ja sähköinen arviointi lukion pakollisen fysiikan kurssilla

//Kari Nieminen, matematiikan ja fysiikan lehtori, Tampereen yliopiston normaalikoulu

Syksyllä 2014 koulussamme käynnistyi kokeilu kurssilla fysiikka luonnontieteenä. Kokeilussa ei käytetty painettua oppikirjaa. Tämän asemesta käytössä oli aiemmin pitkässä matematiikassa menestyksellä testattu iTunes U. Kyseinen fysiikan kurssi on ladattavissa Applen laitteilla ja myös PCillä, joihin on asennettu iTunes ( https://itunesu.itunes.apple.com/enroll/KXM-BWK-4WB ).

Lue loppuun

Verkkosivut kuriin kokeessa – kokemuksia Nettiniilon nettimoodista

Minulla on kolme lukion lyhyen matematiikan välikoetta takana Nettiniilon nettimoodilla käyttäen Edmodoa ja Tabletkoulua. Jokainen koe toteutettiin verkossa ja opiskelijoiden yhteys nettiin oli rajattu vain muutamalle sallitulle sivulle. Nettiniilolla pystyy rajaamaan opiskelijat yläverkkosivutasolle (esim. yle.fi mutta ei yksityiskohtaisemmin yle.fi/uutiset). Näin koneeltani koko ajan listan Nettiniilossa olevista opiskelijoista ja minulle tuli tieto, jos joku poistui Nettiniilosta. Jos opiskelija yritti mennä väärälle nettisivulle, pomppasi opiskelijan ruutuun kuva:

Nettiniilosta kokemuksia_kuva Lue loppuun

Sähköisen arvioinnin opetuskokeiluja matematiikassa

Helsingin normaalilyseossa tehtiin hiljattain päättyneen 3. jakson aikana parikin erilaista matematiikan opetukseen liittyvää sähköisen arvioinnin kokeilua. Niistä kertovat tarkemmin Salla Rahila ja Jani Kiviharju.

Sähköiset testit lyhyen matematiikan kurssilla MAB2, Geometria

Edellisellä kurssillani MAB1 arvosana määräytyi loppukokeesta sekä kurssin aikana tehdyistä tehtävistä niiden lukumäärän perusteella. Vihot tarkistin vasta kurssin loputtua. Monilla opiskelijoilla työskentely oli jatkuvaa koko kurssin ajan, mutta osa jätti opiskelun viimeiselle viikolle ennen koetta. Tällainen opiskelutapa ei tuota parasta mahdollista oppimistulosta matematiikassa – halusin siis tähän seikkaan parannusta.

Lue loppuun

Sujuvaa sähköistä arviointia

Monipuolinen arviointi, jota uusi lukion opetussuunnitelma painottaa, sidottiin olennaisesti opiskeluun Turun normaalikoulun lukiossa äidinkielen ja kirjallisuuden 1. kurssilla syksyllä 2015. Tuoreet lukion opiskelijat tutkivat opetusharjoittelijan johdolla tekstilajeja ja kirjoittivat pareittain verkkoon elämänsä ensimmäiset tekstitaidon vastaustekstit tehtävänään etsiä sadun tuntomerkkejä Punahilkka-sadusta.

Lue loppuun