Sähköä kuvataiteen arviointiin!

Kiinnostavia mediavaikuttajia_ku3

Kurssin ensimmäisenä tehtävänä oli tehdä kuva itseä kiinnostavasta mediavaikuttajasta kollaasi- ja sekatekniikalla.

TOMAS-hankkeen myötä innostuin tutkimaan ja kokeilemaan sähköisen arvioinnin mahdollisuuksia myös kuvataiteen kurssilla. Kuvataiteen arviointi on luonteeltaan pitkäkestoista ja vuorovaikutteista. Tarkoituksena on antaa tietoa opiskelijan edistymisestä ja samalla kannustaa häntä ilmaisemaan itseään rohkeasti luottaen omiin kuvallisiin oivalluksiinsa. Myös itsearviointitaitojen kehittyminen on keskeisessä roolissa. Lue loppuun

Sujuvaa sähköistä arviointia

Monipuolinen arviointi, jota uusi lukion opetussuunnitelma painottaa, sidottiin olennaisesti opiskeluun Turun normaalikoulun lukiossa äidinkielen ja kirjallisuuden 1. kurssilla syksyllä 2015. Tuoreet lukion opiskelijat tutkivat opetusharjoittelijan johdolla tekstilajeja ja kirjoittivat pareittain verkkoon elämänsä ensimmäiset tekstitaidon vastaustekstit tehtävänään etsiä sadun tuntomerkkejä Punahilkka-sadusta.

Lue loppuun